Chuyên đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit ôn thi đại học

58 / 100

Chuyên đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit ôn thi đại học

  • Khi bạn có những kiến thức vững chắc thì việc bạn áp dụng và vận dụng với những kiến thức đã có trong não bạn thì hết sức bình thường .
  • Việc vậy dụng kiến thức vào bài tập chỉ còn lại là rèn luyện bằng cách bạn phải giải nhiều dạng để tổng kết được kiến thức và dạng bài tập.
  • Giải được bài tập về phương trình , bất phương trình mũ và logarit bạn nên có kiến thức về hàm mũ, và hàm logarit

  • Chỉ 15 phút đọc hình ảnh trên bạn có thể có kiến thức tổng kết về hàm số mũ và hàm số logarit , sau đó chỉ việc giải phương trình , bất phương trình mũ và logarit ( hình sau )

Tìm kiếm google:

  • chuyên đề phương trình , bất phương trình mũ logarit
  • Phương trình mũ , phương trình logarit , bất phương trình mũ , bất phương trình logarit
  • chuyên đề phương trình bất phương trình mũ logarit ôn thi đại học

One thought on “Chuyên đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit ôn thi đại học

  1. Pingback: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất - Gia sư online