Cách cài đặt Visual Studio 2012 bằng hình ảnh

81 / 100

Cài đặt: Hướng dẫn cách cài đặt Visual Studio 2012 bằng hình ảnh

Cài đặt – Cấu hình

Bài viết hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2012 Ultimate bằng hình ảnh chi tiết.

Tải về bản dùng thử Visual Studio 2012 tại trang chủ của MS: Visual Studio 2012 downloads

Sau khi tải về Visual Studio 2012, giải nén và được bộ cài đặt như sau:

Click vào file vs_ultimate để tiến hành cài đặt

Chọn đường dẫn cài đặt sau đó chọn đồng ý với các điều khoản và quy định để cài đặt

Lựa chọn các tùy chọn sẽ được cài đặt, mặc định chọn tất cả

Chương trình sẽ tự động cài đặt vào máy tính

Màn hình hiển thị thông báo cài đặt thành công

cách cài đặt visual studio 2012

Lựa chọn ngôn ngữ mặc định khi chạy chương trình lần đầu tiên

Cửa sổ giao diện chính của chương trình

Key kích hoạt Visual Studio đây nhé các bạn:
– VS2010:
Key 1: YCFHQ9DWCYDKV88T2TMHG7BHP
Key 2: Q49M2-C79JF-QP93Q-WX9GJ-6TKKD
Key 3: YR3W8-FCM2B-7BKF9-HMQFT-CH7WK
– VS2012:
Key 1: RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8