Hướng dẫn cài trang web làm trang mặc định trong trình duyệt Google Chrome

67 / 100

Hướng dẫn cài trang web làm trang mặc định trong trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Mở Google Chrome. Click biểu tượng “Tùy chọn” ở góc trên bên phải màn hình à Settings (Cài đặt)

[​IMG] [​IMG]

Bước 2: Cửa sổ Settings (Cài đặt) hiện ra, trong mục On Startup (Khi khởi động) chọn “Open a specific page or set of pages” (Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang) và click Set Pages (Tập hợp các trang)

[​IMG] [​IMG] ​

Bước 3 : Hộp thoại Startup Pages (Trang khởi động) hiện ra. Trong ô Add a New Page (Thêm trang mới) nhập địa chỉ website mà bạn muốn đặt làm trang chủ tại ô Enter URL (Nhập URL).