LÀM SAO ĐỂ HỌC TỐT LẬP TRÌNH

68 / 100

LÀM SAO ĐỂ HỌC TỐT LẬP TRÌNH ?

CÁC BẠN SINH VIÊN IT THÂN MẾN, MỤC TIÊU CỦA CÁC BẠN TRONG TƯƠNG LAI LÀ CÁC LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP.

Một câu hỏi xuất hiện, bạn sẽ làm gì và bằng cách nào để đạt được điều đó nhanh nhất. Câu trả lời tốt nhất là Học – Hành – Học – Hành…
Nếu bạn bắt đầu từ con số không thì lời khuyên là bạn hãy đi thật chậm, thật chắc, từng chút từng chút một.
LÀM SAO ĐỂ HỌC TỐT LẬP TRÌNH
LÀM SAO ĐỂ HỌC TỐT LẬP TRÌNH
Một số phương pháp học lập trình hiệu quả:

1. Xem các code ví dụ (Look at the Example Code)
2. Đừng chỉ đọc các code ví dụ – hãy chạy thử nó (Don’t just Read exam code – Run It)

3. Hãy viết mã riêng của bạn càng sớm càng tốt (Write your own code as soon as possible).

4. Tìm hiểu cách sử dụng một công cụ Debug (Learn to use a Debugger) 5. Tìm kiếm thêm những nguồn tài tài liệu khác (Seek our more sources)
Lời khuyên khi học lập trình:1. Tìm ra bằng được lý do tại sao bạn muốn học lập trình 2. Lựa chọn đúng ngôn ngữ lập trình
3. Bắt đầu nhỏ (và phải kiên nhẫn)
4. Thử một ứng dụng dành cho trẻ em
5. Sử dụng các trang web dạy lập trình trực tuyến miễn phí 6. Tham gia một nhóm hoặc khoa học lập trình
7. Đọc sách lập trình từ nhiều nguồn
8. Chơi các trò game về lập trình
9. Tìm một người hướng dẫn (hoặc dạy một người nào đó)

Top 10 cuốn sách day cho người bắt đầu học lập trình, không nên bỏ qua:
Nguồn: https://vietjack.com