Mô hình MVC là gì và cách sử dụng mô hình MVC hiệu quả

68 / 100

Mô hình MVC là gì và cách sử dụng mô hình MVC hiệu quả

1. Mô hình MVC là gì?

 • Mô hình MVC viết tắt của chữ Model, View, Controller là một mô hình thiết kế hoặc kiến trúc dữ liệu được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm, lập trình website.
mo-hinh-mvc-la-gi.png
 • ASP.NET MVC là một lựa chọn thay thế cho ASP.NET webform, mô hình này xây dựng với 3 lớp chính, lớp giao diện(View), lớp đều khiển(Controllers), lớp dữ liệu(Models).
 • MVC chia mô hình lập trình thành nhiều lớp khác nhau, giúp những lập trình viên có kinh nghiệm có xây dựng cấu trúc dữ liệu chặt chẽ hơn, rõ ràng hơn.
 • Với cấu trúc này việc nâng cấp hay thay thế chức năng nào đó trở nên dễ dàng, đồng thời việc kiểm thử cũng trở nên đơn giản.

2. Chức năng của từng lớp

 • View : Đảm nhận nhiệm vụ hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, hay còn được gọi là lớp giao diện, nơi chứa các controll, textbox, combobox, images … hay còn gọi một cách đơn giản là tập hợp các form nằm trong file html.
 • Controllers : Lớp điều khiển đảm việc điều hướng các yêu cầu người dùng, đưa ra các phương pháp xử lý cho các yêu cầu đó, xử lý yêu cầu,… VD: nhân 1 yêu cầu request từ đường dẫn URL và form để thao tác trực tiếp với model.
 • Model : Là nơi c hưa các code, nghiêp vụ logc, phương thức xử lý yêu cầu từ lớp Controllers đưa xuống, xử lý truy xuất database, hàm xử lý dữ liệu,…

3. Mô hình MVC làm việc như thế nào?

 • Trước tiên người dùng(User) tương tác lên tâng giao diện View bằng cách click vào hình ảnh, link hay button, các yêu cầu của User sẽ được gửi đi cho lớp Controller.
 • Khi có yêu cầu gửi đi, lớp controller sẽ bắt yêu cầu này, xử lý, điều hướng các phương thức xử lý cho nó ở lớp Model.
 • Tại Model nhận thông tin và thực thi các yêu cầu bằng cách kết nối cơ sở dữ liệu lấy dữ liệu, hoặc xử lý ở nếu không cần kết nối cơ sở dữ liệu.
 • Khi việc hoàn tất, Model sẽ đưa kết quả trả về cho lớp View, lớp View sẽ hiển thị kết quả lại cho người dùng.

4. Ưu và nhược điểm của mô hình MVC trong lập trình.

 • Ưu điểm : Sử dụng MVC việc bảo trì, nâng cấp cũng như xây dựng mới dễ dàng, hướng phân tích sẽ chuyên nghiệp hơn.
 • Nhược điểm : Nếu áp dụng mô hình này cho các web hay dự án nhỏ sẽ gây rắc rối phức tạp, vì các dự án nhỏ code ít không phức tạp khi sử dụng MVC sẽ làm cồng kềnh, tối thời gian xây dựng.