Hướng dẫn SEO onpage cho website

73 / 100

Hướng dẫn SEO onpage cho website

SEO onpage tức là công việc đầu tiên trong quá trình làm seo của bạn. Bằng cách làm nội dung trực tiếp trên website của mình nhằm giúp website có được những bài viết tối ưu nhất trên các công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy bài viết của bạn một cách chính xác và nhanh nhất

Tối ưu hóa các thẻ Meta

Meta Title: Tiêu đề của bài viết hoặc của trang. Độ dài hiệu quả nhất là từ 50-70 kí tự, có ý nghĩa và chứa từ khóa cần Seo. Title có thể viết in hoa để tăng thêm sự nổi bật cho các yếu tố quan trọng của trang web.

Meta Description: Mô tả nội dung của bài viết hoặc của trang . Độ dài không vượt quá 150-156 kí tự, chứa từ khóa cần Seo. Nên tạo Meta Description mạch lạc, rõ ràng và xúc tích, mô tả đúng nội dung của bài viết đó.

Meta Keyword: Bạn hãy nhập những từ khóa liên quan đến tiêu đề cũng như nội dung của bài viết đó

Ví dụ: Bạn đang làm nội dung cho bài viết có tiêu đề là ( Hướng dẫn SEO onpage thì từ khóa của bạn: hướng dẫn seo onpage, seo onpage, seo onpage cho website, huong dan seo onpage,…)

Tối ưu lại các thẻ Heading( H1, H2, H3, H4, H5, H6)

Thẻ H1 có độ ưu tiên lớn nhất, thường đặt làm tiêu đề của trang.
Thẻ H2 có mức độ ưu tiên thứ 2 thì các bạn nên đặt những từ khóa tương đương và quan trọng thứ 2
Thẻ H3,h4,h5,h6 dần dần mức độ ưu tiên giảm dần

Nhưng quan trọng nhất là 3 thẻ H1,H2,H3 chỉ cần có đủ 3 thẻ này trên 1 trang là được rồi.

Liên kết  nội bộ trong trang( Internalink)

Trong một bài viết nên chèn liên kết một số link vào từ khóa vừa có tác dụng hướng Bot Google đi vào trang web, vừa điều hướng người dung, vừa tạo backlink…

Thẻ ALT của Image

Thẻ ALT là thẻ mô tả hình ảnh( chứa từ khóa). Cú pháp <img src=” URL của ảnh ” alt=” mô tả về bài viết”>. Đảm bảo rằng tất cả các ảnh đều có thẻ ALT vì nó có tác động đến Google Image Search. Google chỉ hiểu được các từ khóa có trong thẻ ALT.