Please or Register to create posts and topics.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NETBEAN IDE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NETBEAN IDE

Netbean IDE là một công cụ (tool) lập trình miễn phí, phổ biến hiện nay thuộc sở hữu của Oracle. NetBean IDE là công cụ lập trình Java được ưu chuộng nhất hiện nay cùng với các công cụ lập trình khác như Eclipse, Jcreator, Visual Studio Code, Android Studio, ...

Hướng dẫn cài đặt Netbean IDE
Ngoài lập trình Java, Netbean còn dùng để lập trình với các ngôn ngữ lập trình khác như C/C++, PHP.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt và sử dụng Netbean IDE - Công cụ hỗ trợ viết mã code miễn phí được xem là tốt nhất hiện nay, được sử dụng chủ yếu đối với các lập trình viên Java.

1. TẢI VỀ JAVA SE DEVELOPMENT KIT (JDK)

Bước 1: Chọn phiên bản JDK cần sử dụng tại đây.

Bước 2: Lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành (trong hướng dẫn này sẽ download phiên bản dành cho Window X64).

Một vài trường hợp, Oracle yêu cầu bạn đăng nhập, đăng ký tài khoản, lúc này, đơn giản bạn đăng ký tài khoản là OK.

2. TẢI VỀ BỘ CÀI ĐẶT NETBEANS IDE

Link download: NetBeans 12.3

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Sau khi tải về 2 bộ cài đặt JDK và NetBeans IDE, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt JDK trước và cài đặt NetBeans IDE sau đó.

 

TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT

1. Cài đặt Java SE Development Kit (JDK)

Bước 1: Chạy file JDK đã tải phía trên – Chọn Yes

Bước 2: Chọn Next

 

Bước 3: Chọn Next

Bước 4: Chọn Close

2. CÀI ĐẶT NETBEANS

 

Bước 1: Chạy file NetBeans IDE đã tải phía trên – Chọn Yes

Bước 2: Chọn Next

Bước 3: Tích Accept, sau đó chọn Next

 

Bước 4: Chọn Browse để chỉnh lại đường dẫn cài đặt nếu cần thiết, sau đó chọn Next

 

Bước 5: Chọn Install

 

 

Bước 6: Chọn Finish để kết thúc cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình sẽ xuất hiện Shortcut của Apach NetBeans IDE.

 

THIẾT LẬP BIẾN MÔI TRƯỜNG

 

Bước 1: Trên màn hình Desktop, click chuột phải vào Computer (This PC) sau đó chọn Properties.

 

Bước 2: Chọn Advanced system settings

Bước 3: Chọn Environment Variables

Bước 4: Trong System Variables, chọn “New…”

Bước 5: Trong hộp thoại New System Variable, điền thông tin như sau:

Variable name: JAVA_HOME
Variable value: C:Program FilesJavajdk-11.0.11 (điền đường dẫn thư mục đặt JDK)
Sau đó, click “OK” để hoàn tất việc đặt tên biến môi trường

Bước 6: Sửa đổi biến môi trường Path: Trong phần System Variable, ta sửa biến môi trường Path: Click đúp chuột vào dòng “Path”

Bước 7: Click “New” và điền %JAVA_HOME%bin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NETBEANS IDE

Bước 1: Trên màn hình Desktop, click đúp vào Shortcut Apach NetBeans 12.3

 

Bước 2: Tạo dự án mới, chọn File/New Project (Ctrl + Shift + N)

Bước 3: Chọn Java with Ant/ Java Application/ Next

Bước 4: Sửa lại tên dự án (Project Name) và chọn vị trí lưu dự án (Browse phần Project Location), sau đó chọn “Finish”.

Bước 5: Kết quả

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành cài đặt NetBeans IDE. Các phiên bản khác của Netbean bạn có thể cài đặt tương tự.

Tham khảo: fpt.edu_vn