Please or Register to create posts and topics.

Giới thiệu về Machine Learning (Học máy)

Giới thiệu về Machine Learning

Thời gian gần đây, Trí tuệ nhân tạo (AI) hay cụ thể hơn là Machine Learning (ML) được nhắc tới như là phần cốt lõi của các hệ thống thông minh. Rất nhiều những sản phẩm, giải pháp công nghệ được ứng dụng AI, có thể kể đến một số sản phẩm tiêu biểu đã làm thay đổi cách nhìn về AI nói chung và Machine learning nói riêng như:
- Xe tự hành của Google và Tesla,

 - Hệ thống tự tag khuôn mặt trong ảnh của Facebook,
 - Trợ lý ảo Siri của Apple,
 - Hệ thống gợi ý sản phẩm của Amazon,
 - Hệ thống gợi ý phim của Netflix,
 - Máy chơi cờ vây AlphaGo, AlphaGo Zero của Google DeepMind, …,
 -  Jarvis - trợ lý thông minh cho căn nhà của Mark Zuckerberg
... ngoài ra, còn vô số các ứng dụng khác trong các sản phẩn tích hợp. [1]

Theo định nghĩa của WikipediaMachine learning is the subfield of computer science that “gives computers the ability to learn without being explicitly programmed”. Nói đơn giản, Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể.

Qua các lịch sử phát triển và các lĩnh vực phát triển, có thể hiểu machine learning là  "tập con" của AI. Xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu tính toán, phân tích trên dữ liệu có kích thước lớn (big data) ngày càng cao, cộng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần cứng dẫn tới hiệu năng tính toán của máy tính ngày càng cao.  Điều này đã thúc đầy machine learning tiến thêm một bước đột phá mới gọi là Deep learning (tạm hiểu là học sâu). Với bước tiến nhảy vọt này, máy tính đã có thể giải quyết được những bài toán và trước đó tưởng trừng như không thể như: phân loại cả ngàn vật thể khác nhau trong các bức ảnh, tự tạo chú thích cho ảnh, bắt chước giọng nói và chữ viết của con người, giao tiếp với con người, hay thậm chí cả sáng tác văn hay âm nhạc (Xem thêm 8 Inspirational Applications of Deep Learning) [1]
Mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning.
Mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning.
Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam những nghiên cứu và ứng dụng AI hay Machine learning còn khá khiêm tốn, chưa kể đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này còn thiếu và yếu. Đây thực sự là cơ hội và thách thức không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo. Rất mong các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên CNTT quan tâm nghiên cứu sâu về lĩnh vực này - một lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0.
#
Tham khảo:
[1]  Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning - Blog: machinelearningcoban.com - Truy cập: 22.10.19