Please or Register to create posts and topics.

Lập trình hướng đối tượng là gì

Lập trình hướng đối tượng là gì

Lập trình hướng đối tượng là gì

Tìm hiểu khái niệm, ưu điểm, tính chất lập trình hướng đối tượng

Khái niệm lập trình hướng đối tượng.

Lập trình hướng đối tượng (viết tắt OOP – object-oriented programming ) là kiểu lập trình dựa vào tương tác giữa các đối tượng trong đó thuộc tính mô tả đặc điểm, phương thức mô tả hành động chức năng. Ở bài này bạn chỉ cần hiểu giúp mình đơn giản khái niệm OOP là vậy thôi ở các bài viết sau mình sẽ có ví dụ mình họa thì bạn sẽ hiểu thế nào là lập trình OOP.

Tính chất của lập trình OOP trong PHP

– Tính kế thừa (Inheritance): là khả năng cho phép ta xây dựng một lớp mới dựa trên các định nghĩa của một lớp đã có.

– Tính đa hình (polymorphism): Khi một tác vụ được thực hiện theo nhiều cách khác nhau được gọi là tính đa hình

– Tính trừu tượng (abstraction): một tiến trình ẩn các chi tiết trình triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng

– Tính đóng gói (encapsulation): trạng thái của đối tượng được bảo vệ không cho các truy cập từ code bên ngoài như thay đổi trong thái hay nhìn trực tiếp

Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

Khi sử dụng phương pháp lập trình OOP thì bạn sẽ dễ nhận thấy được các ưu điểm sau:

– Dễ quản lý code

– Dễ mở rộng dự án khi thêm chức năng mới

– Bảo mật cao

– Tiết kiệm tài nguyên hệ thống

– Có tính tái sử dụng cao

Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu cơ bản được các khái niệm, tính chất, ưu điểm của lập trình hướng đối tượng bạn chỉ cần nắm vững vậy là rất OK rồi. Ở bài viết sau mình sẽ đi sâu hơn về lập trình hướng đối tượng qua các ví dụ cụ thể. Bạn hãy chờ đọc bài sau của mình nhé cùng tìm hiểu về lớp , thuộc tính, phương thức trong php