Please or Register to create posts and topics.

Bài viết hướng dẫn bạn đọc cách thu nhỏ Taskbar ở Windows 11.

Small-Taskbar-Windows-11.png

Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị của thanh taskbar theo ý của mình, ở đây Microsoft sẽ chỉ định có 03 kích thước Taskbar, bao gồm Small (nhỏ), Medium (vừa) và Large (lớn). Tuy nhiên, các lựa chọn này đã bị ẩn, do đó để kích hoạt bạn cần làm như sau.

Customize-Small-Taskbar-Windows-11.png

 

  1. Mở Search và gõ từ khóa “Registry Editor“, sau đó nhấn vào kết quả.
  2. Trong Registry Editor, hãy tìm đến “Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced“.
  3. Tạo một khóa DWORD (32-bit) mới với tên gọi là “TaskbarSi“.
  4. Đặt giá trị cho nó lần là “0” (nhỏ), “1” (vừa) hoặc “2” (lớn) tùy vào ý thích của bạn.
  5. Lưu lại và khởi động lại Windows để kiểm tra kết quả.Nguồn:(1) Hướng dẫn - Cách thu nhỏ Taskbar ở Windows 11 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính