Please or Register to create posts and topics.

Lập trình C cơ bản 2021

Lập trình C cơ bản

Có một số IDE có sẵn và miễn phí để biên dịch và thực thi các chương trình C. Bạn có thể chọn Dev-C++, Code:: Blocks, hoặc Turbo C. Tuy nhiên, lựa chọn phổ biến nhất và hay được sử dụng nhất là Dev-C++ và các chương trình C trong loạt bài này cũng được biên dịch và thực thi trong Dev-C++.

Bạn truy cập theo link sau để tải Dev-C++: Tải Dev-C++. Trên trang này cũng bao gồm cả Code:: Blocks. Sau khi bạn tải xong, để cài đặt IDE này, bạn chỉ cần vào Google và gõ "cài đặt dev-c++" là có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết, cho nên mình không cần trình bày thêm nữa.

Sau khi đã cài đặt xong, để biên dịch và thực thi một chương trình C, bạn: (a) vào File -> New -> Project -> Console Application -> C project, sau đó nhập tên vào hoặc (b) File -> New -> Source File. Cuối cùng, sao chép và dán chương trình C vào file bạn vừa tạo. Để biên dịch và thực thi, chọn Execute -> Compile & Run.

Chương trình C

Một chương trình C có thể thay đổi từ 3 dòng đến hàng triệu dòng code, và nên được viết trong một hoặc nhiều file với định dạng ".c", ví dụ hello.c. Bạn có thể sử dụng "vi", "vim" hoặc bất kỳ trình editor nào để viết chương trình C thành một file.

Lập trình C cơ bản
Lập trình C cơ bản

Loạt bài hướng dẫn lập trình C cơ bản

Lập trình C: Bài 1 – Hello World